Terug naar overzicht
± min

Hoe wordt smartengeld vastgesteld?

Bij de vaststelling van de omvang van smartengeld bij letselschade is het raadzaam een onderscheid te maken naar de wijze van vaststellen, de voor de vaststelling relevante factoren en de uiteindelijke hoogte van het smartengeld.

Vaststelling smartengeld bij letselschade

De vaststelling van de hoogte van het smartengeld is niet eenvoudig. Artikel 6: 106 BW (Burgerlijk Wetboek) bepaalt slechts dat de schadevergoeding naar billijkheid moet worden vastgesteld. Uit de parlementaire geschiedenis, zeg maar de onderbouwing die tot de wet heeft geleid, blijkt dat dit betekent dat de rechter bij de vaststelling van het smartengeld rekening moet houden met alle omstandigheden van het geval.

Smartengeld factoren

Omdat vaststelling van de omvang van het smartengeld een aangelegenheid is voor de feitenrechter, is er weinig jurisprudentie van de Hoge Raad waaruit blijkt wat nu relevante omstandigheden zijn bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld.

In het zogenoemde HIV-besmettingsarrest (HR 8 juli 1992, NJ 1992, 714) heeft de Hoge Raad niettemin geoordeeld dat enerzijds de aard van de aansprakelijkheid en anderzijds de aard, de duur en de intensiteit van de pijn, het verdriet en de gederfde levensvreugde bij de vaststelling van de omvang van het smartengeld van belang zijn. Ook in uitspraken van lagere rechters blijkt dat gekeken wordt naar de zogenaamde relevante factoren/ omstandigheden, zoals:

 1. de aard en de ernst van het letsel;
 2. de aard, omvang en duur van het leed;
 3. de medische, psychiatrische of psychologische behandeling;
 4. de mate van invaliditeit (medische invaliditeit/functionele invaliditeit);
 5. de aard van de aansprakelijkheid;
 6. de mate van bewustzijn;
 7. predispositie.

Op welke wijze wordt de hoogte van het smartengeld bepaald?

Hoewel bij de vaststelling van de hoogte van het smartengeld bij letselschade ook naar rechterlijke uitspraken in andere landen kan worden gekeken, is de leidraad bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld als regel het overzicht van eerdere Nederlandse rechterlijke uitspraken. Deze uitspraken worden eens per drie jaar als bijzonder nummer van Verkeersrecht uitgegeven (het zogenaamde Smartengeldboek). Naast de Smartengeldbundel wordt bij het vaststellen van de hoogte van het smartengeld ook wel gebruik gemaakt van de in 1984 geïntroduceerde Smartengeldformule van de Verbondscommissie Schaderegelingsbeleid van het Verbond voor Verzekeraars, de piramide van Van der Veen en het computerprogramma DOLOR.

Voorbeelden toegekende smartengeld bedragen

Omdat bij de vaststelling van de omvang van het smartengeld met name een vergelijking naar de ernst van het letsel wordt gemaakt, wordt in de literatuur met regelmaat aandacht geschonken aan het hoogst toegekende smartengeldbedrag. Als voor het ernstigst denkbare letsel een hoger bedrag wordt betaald dan eerder maximaal betaald werd, dan zou dat immers over de hele linie gevolgen kunnen hebben.

De verwachte explosieve stijging van het smartengeld over de gehele linie naar aanleiding van de toekenning in het HIV-besmettingsarrest in 1992 van ƒ 300.00,00, is uitgebleven. Met de komst van de euro is het echter wel duidelijk dat ook hierin een kentering is gekomen.

Heeft u hulp nodig?

Heeft u letsel opgelopen en wilt u gratis hulp bij het bepalen van uw schade? Bel ons gerust op bovenstaand nummer 0880 - 112 130 (gewoon lokaal tarief).

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.