Terug naar overzicht
± 3 min

Hoeveel fietsongevallen zijn er per jaar?

Nederland fietst gezamenlijk ongeveer 15 miljard kilometer per jaar. Met zo’n 35.000 kilometer aan fietspaden kan met recht gezegd worden dat Nederland een echt fietsland is. Jammer genoeg kan het ook weleens misgaan op de fiets. Uit cijfers van het CBS blijkt dat het aantal fietsers dat na een ongeval met ernstig letsel op de eerste hulp belandde, de afgelopen tien jaar met 26% is gestegen. In 2017 zijn er zelfs voor het eerst meer fietsers dan automobilisten om het leven gekomen bij een verkeersongeluk, namelijk 206 bij een fietsongeluk ten opzichte 201 in de auto.

Risicogroepen

Uit onderzoek door VeiligheidNL is gebleken dat in 2016 het aantal fietsongevallen waarvoor behandeling op een Spoed Eisende Hulp-afdeling noodzakelijk was het vaakst voorkomt onder kinderen en ouderen. Onder de fietsers die in 2016 de Spoed Eisende Hulp-afdeling bezochten naar aanleiding van een ongeval waren ongeveer evenveel mannen (51%) als vrouwen (49%). Bij fietsers van 13 tot en met 34 jaar was er in de meeste gevallen sprake van een ongeval waarbij auto’s of andere fietsers betrokken waren.

Oorzaken fietsongevallen

Uit het rapport van VeiligheidNL blijkt dat telefoongebruik geen grote invloed heeft op het ontstaan van fietsongevallen. Andere vormen van afleiding blijken een grotere rol te spelen, waaronder luisteren naar muziek (3%) en praten met anderen (21% bij jongeren onder de 25 jaar). In een derde van de gevallen wordt de situatie op de weg genoemd als de oorzaak van het ongeval, bijvoorbeeld gladheid, gaten in de weg of losliggende tegels. Tijdens het onderzoek gaf 44% van de slachtoffers aan dat het eigen gedrag van invloed was op het ontstaan van het ongeval.

Bent u ook slachtoffer geworden van een fietsongeluk? Neem contact op met onze specialisten om te kijken of u recht hebt op een vergoeding.