Terug naar overzicht
± min

Hoeveel Smartengeld?

Indien iemand letsel heeft opgelopen (lichamelijk en/of geestelijk) door de schuld van een ander, heeft men in principe recht op smartengeld.

Smartengeld in Nederland vs Verenigde Staten

Al gauw denkt men dan aan de astronomisch hoge bedragen waarover in de media wordt bericht. Dit zijn vaak bedragen die in de Verenigde Staten door de rechter zijn toegewezen. Hierbij wordt echter uit het oog verloren dat het in die zaken vaak een vergoeding van alle schade betreft, dus ook die van bijvoorbeeld het verlies van inkomen in de toekomst.
In Nederland wordt smartengeld betaald naast de overige schade. De bedragen zijn dus niet te vergelijken met die in bijvoorbeeld de Verenigde Staten.