Terug naar overzicht
± min

Hof: aansprakelijkheid voor bedrijf dat arbeid laat verrichten voor letsel vrachtwagenchauffeur bij laden

Jure.nl 15-05-2009.

Hof 's-Gravenhage 11 mei 2009 BI3303 105.005.984/01.

Vrachtwagenchauffeur raakt bij laden van betonnen plaat bekneld en loopt letsel op; hij stelt het bedrijf waar geladen moest worden (Oosthoek) aansprakelijk ex art. 7:658 lid 4 BW (= aansprakelijkheid indien bedrijf “in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft”).

Het hof oordeelt dat de werkzaamheden, die de vrachtwagenchauffeur bij het laden heeft verricht, bedrijfseigen zijn voor Oosthoek. Dat de werkzaamheden bij het laden zodanige speciale kennis en kunde vergen die de werknemers van Oosthoek niet bezitten, dat die werkzaamheden daarom als niet bedrijfseigen zijn aan te merken, is door Oosthoek onvoldoende onderbouwd.

Aldus is sprake van “arbeid” in de zin van art. 7:658 lid 4 BW. Van Oosthoek mocht worden verwacht dat zij duidelijke instructies en zo nodig scholing gaf. Vast staat dat Oosthoek benadeelde niet van enige gerichte veiligheidsinstructie heeft voorzien.

Volledige uitspraak: