Terug naar overzicht
± min

Hof: Albert Heijn niet aansprakelijk voor val op groente- en fruitafdeling

Rechtspraak.nl - 22-05-2009.

Benadeelde komt ten val op de afdeling groente en fruit van Albert Heijn en breekt haar been. Zij stelt Albert Heijn aansprakelijk. Het hof overweegt dat de vraag welke maatregelen van AH konden worden verlangd, alleen kan worden beantwoord in het licht van de omstandigheden van het geval.

Daarbij dient niet alleen te worden gelet op de mate van waarschijnlijkheid dat het winkelend publiek bij het betreden van de winkelvloer niet de vereiste oplettendheid en voorzichtigheid in acht neemt, maar ook op de grootte van de kans dat daaruit ongevallen ontstaan, op de ernst die de gevolgen daarvan kunnen hebben en op de mate van bezwaarlijkheid van te nemen veiligheidsmaatregelen (Kelderluikarrest HR 5 november 1965, NJ 1966, 136 en HR 9 december 1994, NJ 1996, 403).

Het hof oordeelt op basis van getuigenverklaringen dat de genomen maatregelen voldoende moeten worden geacht om een val over op de vloer terechtgekomen groente of fruit te voorkomen. Vordering afgewezen

LJN: BH7777, Gerechtshof Arnhem , 200.004.141