Terug naar overzicht
± min

Hof: benzinepomphouder niet aansprakelijk voor val over losliggende benzineslang

Rechtspraak.nl - 06-07-2009.

Bezoeker aan benzinepomp valt over losliggende benzineslang en loopt letsel op. Het hof toetst aan de criteria van het Kelderluik-arrest, het Taxusstruik-arrest en het Jetblast-arrest of sprake was onrechtmatig handelen.

Het hof overweegt dat op de benzineslangen een gevaarlijke situatie in het leven roepen. In beginsel kan hiervoor, als eenvoudig te nemen veiligheidsmaatregel, door de pomphouder een waarschuwing gegeven worden, bijvoorbeeld door het plaatsen van een waarschuwingsbord. Het hof acht echter niet aannemelijk dat een waarschuwingsbord ertoe zou hebben geleid dat benadeelde haar (ongelukkige) val had weten te vermijden; causaal verband ontbreekt derhalve. Toepassing van de omkeringsregel komt dan ook niet aan de orde.

Het acht de pomphouder niet aansprakelijk ex art 6:162 BW.