Terug naar overzicht
± min

Hof: reisorganisatie aansprakelijk voor letselschade tijdens busreis, geen overmacht

Rechtspraak.nl - 19-05-2009.

Hof 's-Hertogenbosch 27 januari 2009 BH8601 HD 103.005.470 .
Reisovereenkomst (art 7:507 BW). Benadeelden raken gewond bij een ernstig busongeval in Frankrijk en stellen reisorganisatie Solmar aansprakelijk. Solmar beroept zich op overmacht en stelt dat haar geen verwijt treft, omdat zij de busreis heeft laten uitvoeren door een gerenommeerde onderneming.

Het hof overweegt dat het feit dat zij zorgvuldig is geweest in de keuze van de door haar ingeschakelde busonderneming niet betekent dat zij niet aansprakelijk is. Zij is immers ook aansprakelijk als het ongeval is toe te rekenen aan de persoon van wiens hulp zij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakte (Bus Partner). Aansprakelijkheid van Solmar Tours ontbreekt als Bus Partner zich op overmacht kan beroepen. Op Solmar Tours rust de plicht voldoende feiten te stellen en zo nodig te bewijzen waaruit blijkt dat daarvan sprake is. Beroep op overmacht Bus Partner verworpen.