Terug naar overzicht
± min

Hof: voor psychisch letsel door overbelasting niet aangetoond, werkgever niet aansprakelijk

Rechtspraak.nl - 20-07-2009.

Werknemer stelt werkgever ex art. 7:658 BW aansprakelijk voor psychisch letsel, opgelopen door de uitoefening van zijn administratieve werkzaamheden als gevolg van een structurele overbelasting en grievende bejegening door werkgever. Het hof acht de werkgever niet aansprakelijk. Werknemer heeft onvoldoende geconcretiseerd dat sprake was van de aan werkgever verweten overbelasting (overwerk).

De aan werkgever verweten gedragingen (geen belangstelling, twijfel bij ziekmelding, druk uitoefenen, etc.) kunnen niet in strijd met enige norm van goed werkgeverschap worden geoordeeld of als grievende bejegening van werknemer worden geduid.

Hof Arnhem 14 april 2009 BJ2194 104.003.516