Terug naar overzicht
± 0 min

Hogere boete voor werkgevers die bedrijfsongeval met letselschade niet melden bij de arbeidsinspectie!

De Inspectie SZW heeft een nieuwe brochure uitgebracht waarmee zij werkgevers informeert over het melden van arbeidsongevallen / bedrijfsongevallen met letsel. Werkgevers melden vaak niet of erg laat een bedrijfsongeval, omdat men er van uit gaat dat het haar fout niet is. De boete die men dan kreeg nam men voor lief; beter gezegd, men voelde de boete eigenlijk niet in de portemonnaie.

Boetes tot €50.000,-

Per 1 januari dit jaar gaan de boetes voor het niet direct melden van een bedrijfsongeval (lees: een meldingsplichtig ongeval) fors omhoog; de boete kan thans oplopen tot € 50.000,-. Een meldingsplichtig ongeval is in ieder geval een bedrijfsongeval met forse letselschade. In de zogenaamde Arbowet is reeds geregeld dat werkgevers verplicht zijn om bedrijfsongevallen welke tot de dood, blijvend letsel of een ziekenhuisopname van een werknemer hebben geleid, direct aan de Inspectie SZW (Arbeidsinspectie) te melden.

Meldingsplicht werkgevers

De fout die werkgevers nog wel eens maakten is, dat zij bijvoorbeeld een bedrijfsongeval niet meldden bij de arbeidsinspectie, als het letselschade slachtoffer een werknemer betrof die men bijvoorbeeld had ingehuurd en welke dus geen 'eigen' werknemer was. De inspectie is daar thans glashelder is: de meldingsplicht geldt niet alleen voor eigen werknemers, maar ook voor personen die onder gezag bij de werkgever werkzaam zijn, zoals bijvoorbeeld uitzendkrachten of personeel van onderaannemers.

Zoals hierboven al tussen de regels door viel te lezen, meldden werkgevers bedrijfsongevallen ook vaak niet als na het gebeurde de letselschade leek mee te vallen. Daarbij wordt de beoordeling of er sprake is van 'ernstige letselschade' bij de werkgever neergelegd. Voor niet elke werkgever heeft de term 'ernstige letselschade'dezelfde lading. Thans geldt ook dat wanneer in een later stadium blijkt dat er alsnog sprake is van een ziekenhuisopname of van blijvend letsel, welke in verband kan worden gebracht met het bedrijfsongeval, de werkgever verplicht is het bedrijfsongeval direct te melden.

Bij bedrijfsongevallen die hebben geleid tot de dood van een werknemer, zijn de werkgevers verplicht om het bedrijfsongeval direct telefonisch te melden via het gratis telefoonnummer 0800-5151. De Inspectie SZW is hiervoor 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch bereikbaar.