Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Hooikoortspatiënten meer kans op letsel in het verkeer

Hooikoorts beïnvloedt de rijvaardigheid. Het effect van de symptomen van hooikoorts op de rijvaardigheid kunnen overeenkomen met een alcoholpromillage van 0,5 in het bloed (2-3 glazen alcohol). De kans op ongevallen met letsel wordt hierdoor vergroot. Dit blijkt uit onderzoek van Maastricht UMC.

De Maastrichtse onderzoekers leveren voor het eerst bewijs dat de ziekte de rijvaardigheid op een negatieve manier beïnvloedt. Voor de studie ondergingen 20 hooikoortspatiënten onder verschillende omstandigheden een rijvaardigheidstest buiten het pollenseizoen. De vrijwilligers kregen een placebo neusspray toegediend en met een andere spray werden allergische symptomen opgewekt. Ook werd de rijvaardigheid onderzocht na behandeling met antiallergische medicatie. Via speciale meetapparatuur kon met een lesauto, inclusief instructeur, de afwijking van de ideale lijn worden gemeten. Wanneer hooikoortssymptomen werden opgewekt bleken mensen een aanzienlijk grotere afwijking op de weg te vertonen dan wanneer de placebo werd toegediend. De afwijking was onder bepaalde omstandigheden zelfs vergelijkbaar met een alcoholpromillage van 0,5, de wettelijk toegestane norm in veel landen. Hooikoorts kan hierdoor de kans op ongevallen met letselschade vergroten.

Aandoening laten behandelen
Door het toedienen van hooikoortsmedicatie kon de rijvaardigheid van patiënten voor een groot gedeelte worden hersteld. Projectleider en KNO-arts prof. dr. Bernd Kremer, die samen met dr. Eric Vuurman en andere onderzoekers van de faculteit Psychologie van de Universiteit Maastricht het onderzoek heeft uitgevoerd, ziet daarom een belangrijke taak voor artsen weggelegd: “Artsen moeten er extra alert op zijn dat ze niet alleen patiënten goed informeren over de risico’s van hooikoorts, maar daarnaast ook hun aandoening laten behandelen. Vooral als er ook sprake is van andere invloeden die de rijvaardigheid en daarmee de kans op letsel kunnen doen afnemen.” “Met name mensen van wie de rijvaardigheid door andere factoren al beïnvloed kan zijn, bijvoorbeeld door gebruik van medicijnen of andere ziektes, moeten daarom extra alert zijn,” zegt Kremer.

In het wetenschappelijk tijdschrift Allergy publiceren de Maastrichtse onderzoekers hun bevindingen.