Terug naar overzicht
± min

HR: werkgever niet niet aansprakelijk voor burn-out werknemer; verband met werkzaamheden niet aangetoond

Rechtspraak.nl 14-04-2009.

De Hoge Raad verwerpt zonder nadere motivering (art 81 RO) het cassatieberoep tegen het arrest van het hof, waarin het hof oordeelde dat de werkgever niet aansprakelijk was voor de burnoutklachten van de werknemer (Projectmanager Site Logistics). Het hof overwoog dat ook psychische schade onder art 7:658 BW valt.

Vast stond dat de klachten zijn veroorzaakt door stress. Het hof overwoog onder meer dat stress kan ontstaan door vele omstandigheden. De werknemer die stelt dat hij door zijn werk stressklachten heeft gekregen, feiten en omstandigheden zal moeten stellen op grond waarvan kan worden aangenomen dat zijn klachten door zijn werk en niet door iets anders zijn ontstaan.

Het hof oordeelde dat op grond van de genoemde omstandigheden (overplaatsing, teleurstelling carrière, hoge werkdruk) niet kon worden geconcludeerd dat de stress door de werksituatie is veroorzaakt. Door de werkgever was immers onweersproken gesteld dat bij haar talloze werknemers in vergelijkbare functies en onder vergelijkbare omstandigheden werkzaam zijn, terwijl benadeelde de enige is die de door hem gestelde gezondheidsklachten had ontwikkeld.