Terug naar overzicht
± min

Huisarts heeft niet de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend huisarts betracht

Rechtspraak.nl - 17-08-2009.

Gedaagde heeft niet de zorg van een redelijk bekwaam en redelijk handelend huisarts betracht door er niet op toe te zien dat het bestaan van een tumor ter plaatse van de 12e thoracale wervel werd onderzocht en door

(1) er niet voor te zorgen dat eiseres in de week van 3 augustus 1992 werd gezien door een specialist;

(2) bij de verwijzing naar een orthopeed op 5 augustus 1992 niet te vragen om een multidisciplinaire aanpak, waarbij een internist was betrokken;

(3) op 27 augustus 1992 onvoldoende door te vragen bij de orthopeed en/of eiseres of eerstgenoemde het bestaan van een tumor had laten onderzoeken;

(4) op 2 september 1992 eiseres niet naar de neuroloog te verwijzen, met het verzoek bij het onderzoek een internist te betrekken; en

(5) op 10 september 1992 niet tenminste voor een spoedverwijzing vóór het weekend naar de neuroloog of de internist zorg te dragen.