Terug naar overzicht
± min

Huishoudelijke hulp

Vaststellen uren huishoudelijke hulp

Een indicatiestelling huishoudelijke hulp van de stichting thuiszorg (RIO), zal vaak de aangewezen weg zijn om naar rato inzicht te krijgen in de behoefte qua uren van de nodige huishoudelijke hulp.

De kosten voor de indicatiestelling huishoudelijke hulp zijn per regio verschillend. De indicatiestelling wordt verricht aan de hand van een beperkingenprofiel van de arts; fysiotherapeut of arbeidsdeskundige en wordt zodoende het verlies aan arbeidsvermogen voor de huishoudelijke taken vastgesteld.

Naast het huishouden wordt rekening gehouden met de gezondheid van de partner, inwonende kinderen al dan niet schoolgaand; huisdieren; medicatie; ongevalsklachten; mantelzorg, aantal te onderhouden kamers en de boodschappen etc.

Is een partner aanwezig, dan wordt aangenomen dat deze een deel of het gehele huishouden overneemt.