Terug naar overzicht
± 0 min

In Emmen waren in 2012 de meeste verkeersdoden door letsel te betreuren!

In Emmen werden vorig jaar de meeste dodelijke verkeersslachtoffers per 100.000 inwoners geregistreerd van Nederland, gevolgd door Arnhem en Venlo. Steden als Dordrecht, Zaanstad en Amersfoort scoren relatief het gunstigste.

Dat blijkt uit cijfers van het ministerie van IenM die minister Schultz heeft verstrekt in antwoord op Kamervragen. De grafiek betreft verkeersdoden voor gemeenten met meer dan 100.000 inwoners van 2012. CBS mag vanwege privacy geen data van kleinere gemeenten vrijgeven.

In de brief aan de Kamer zegt de minister dat de uitvoering van de maatregelen (vermindering letsel) uit de beleidsimpuls verkeersveiligheid inmiddels in volle gang is. De eerste effecten zullen in de cijfers over 2013 en 2014 zichtbaar worden. Dat zou dus moeten betekenen dat het aantal letsel slachtoffers zal moeten afnemen. De SWOV heeft het effect van de maatregelen doorgerekend. Het pakket nieuwe maatregelen in de Beleidsimpuls kan zorgen voor een extra reductie van maximaal 50 verkeersdoden als gevolg van letselschade en 1.000 tot 2.500 ernstige letselschade slachtoffers per jaar. Gezien de focus van de maatregelen op de risicogroepen ouderen en fietsers is een groot deel van de veiligheidswinst in die groepen te verwachten.