Terug naar overzicht
± 0 min

Jurilex Letselschade behaalt wederom succes in deelgeschil tegen Allianz

Vaak wordt gesteld door voornamelijk verzekeraars of experts die namens verzekeraars optreden, dat het voeren van een procedure in een letselschadezaak tegen verzekeraars alleen maar verliezers kent. Helaas moeten wij als redactie concluderen dat veel procedures tegen verzekeraars, welke wij volgen, uiterst succesvol zijn. De stelling past dan ook niet, dat het voeren van een procedure weinig zin heeft of alleen maar verliezers kent. Er zijn nog steeds vele verzekeraars die, soms tegen beter weten in, slachtoffers proberen uit te roken. Veel belangenbehartigers laten het koppie hangen als een zaak moeilijk wordt of als aan een procedure niet te ontkomen valt. Ze haken af, of adviseren hun cliënten maar genoegen te nemen met een lager schadebedrag dan wat eigenlijk recht zou doen.

Deelgeschil: Door Tromp Advocaten, waar naar de cliënt van Jurilex Letselschade is verwezen, is middels een deelgeschil wederom succes geboekt tegen een werkgever die een slachtoffer liet werken aan een machine waarbij hij ernstig letsel opliep. De rechtbank te 's Hertogenbosch maakte korte metten met het verweer van de verzekeraar. Vanzelfsprekend had deze doorbraak nooit kunnen worden gerealiseerd als de belangenbehartiger, Jurilex Letselschade, de zaak niet goed had doorgepakt. Zij zag in een vroeg stadium al in dat de verzekeraar weigerachtig bleef en dat een procedure wel noodzakelijk was. De rechtbank stelde vast dat Jurilex, welke namens het slachtoffer optrad, gelijk had en dat de aansprakelijkheid volledig moest worden erkend.

Kosten:
Hoewel de verzekeraar bij monde van haar advocaat uit alle macht nog probeerde de kosten van de advocaat van het slachtoffer niet te hoeven te betalen, maakte de rechtbank daar ook korte metten mee. De volledige kosten met een uurtarief van € 297,00 excl BTW en kantoorkosten werden ook door de rechtbank redelijk bevonden en volledig toegewezen.

Advies:
Heeft u letselschade opgelopen en heeft u het idee dat u niet goed wordt bijgestaan of dat u te lang aan het lijntje wordt gehouden, schroom dan niet uw zaak eens aan ons voor te leggen. Wij gaan een procedure niet uit de weg en proberen, samen met onze belangenbehartigers en advocaten, altijd een weg te vinden om u toegang tot het recht te geven. Van een procedure mag niet worden afgezien, omdat u het geld niet heeft voor deze noodzakelijke stap!