Terug naar overzicht
± min

Kamer blij met deelgeschilprocedure 25 juni 2009, wetsvoorstel in een letsel- of overlijdensschadezaak

Overheid - 3 juli 2009.

De Kamer gaat akkoord met een wetsvoorstel van Justitieminister Hirsch Ballin waarmee deelgeschilprocedures mogelijk worden. Als de onderhandelingen in een letsel- of overlijdensschadezaak niet vlotten, kunnen de partijen voortaan een deel van de zaak voorleggen aan de rechter.

SP'er Gerkens wijst op de ongelijke positie van slachtoffer en verzekeraar: als het financieel belang toeneemt, gaat "de trukendoos" van de verzekeraars open om de afhandeling van een zaak te vertragen. Ook De Roon (PVV) noemt de emotionele belasting van de "rompslomp met de verzekeraar". PvdA'er Heerts wil "dubbel lijden" van het slachtoffer voorkomen. Als deelgeschillen door de rechter worden opgelost, zal de afwikkeling van zaken flink worden versneld, zo verwacht de minister.