Terug naar overzicht
± min

Kans op meer letselschade door kabinetskeuze voor energiezuinige auto

Nederland loopt een groter risico op letselschade in het verkeer dan andere Europese landen. Het vanuit de overheid stimuleren van (kleinere) energiezuinige modellen gaat ten koste van de auto’s met zelfrijdende systemen.

Kabinetsmaatregelen om de uitstoot van CO2 terug te dringen hebben onbedoeld geleid tot een hogere verkoop van kleinere auto’s. Deze modellen hebben vaak geen systemen die auto's vanzelf binnen de belijning laten blijven en systemen die helpen bij het voorkomen van een frontale botsing met letselschade. In Nederland heeft 3,2 procent van de auto's een dergelijk systeem, tegen 4,2 procent in de rest van Europa, blijkt uit onderzoek van de TU Delft en TU Eindhoven. Bij koplampen die zich aan de omstandigheden op de weg aanpassen, is het verschil nog groter. Ruim 12 procent van de Europese auto's heeft dergelijke verlichting, tegen ruim 5 procent van de Nederlandse auto's.

Advanced driver assistance systems
In De Volkskrant stelt Carlo van de Weijer, directeur van de afdeling smart mobility van TU Eindhoven, dat de Nederlandse verkeersveiligheid lijdt onder het relatief geringe aantal Nederlandse auto's dat is uitgerust met zogenoemde advanced driver assistance systems. Zo kunnen systemen die auto's vanzelf binnen de lijnen houden of waarschuwen als de bestuurder er ongemerkt overheen gaat, het aantal ongevallen met letselschade met 5 tot 15 procent verminderen.
Auto’s met een gecombineerde toepassing van hulpsystemen die nu al beschikbaar zijn, kunnen het aantal ongevallen met letselschade met zo’n 30 tot 40 procent laten afnemen, schat Van de Weijer in de krant. Vooral rijstrookbewaking kan volgens de onderzoeker het aantal zware ongevallen op B-wegen verminderen.