Terug naar overzicht
± min

Kengetallen voor personenschade per 1 januari 2018

Wilt u personenschade berekenen? Dan heeft een u overzicht nodig van de belangrijkste kengetallen. Een overzicht van de kengetallen per 1 januari 2018.

Minimum jeugdloon (bruto bedragen per maand ex. VT)
Verhoging met 0,80%
15 jr         € 473,40
16 jr         € 544,40
17 jr         € 623,30
18 jr         € 749,55
19 jr         € 867,90
20 jr        € 1.104,60
21 jr         €1.341,30
22 jr e.o. € 1.578,00

Grondslag Wajong (bruto bedragen per dag ex VT)
18 jr         € 34,46
19 jr         € 39,90
20 jr        € 50,79
21 jr         € 61,67
22 jr e.o. € 72,55

AOW (bruto bedrag per maand ex VT ex inkomensondersteuning)
Gehuwden max. toeslag                            € 1.565,90
Gehuwden zonder toeslag                        €  1.148,40
ANW (bruto bedrag per maand ex VT)
Nabestaandenuitkering (70%)                € 1.180,05
Kostendelersnorm (55%)                         €    968,73
Verzorgingsuitkering (50%)                    €    757,42

WWB (netto bedrag per maand ex VT)
Gehuwden                                                   € 1.449,17
Ongehuwden                                              € 1.059,71

Kinderbijslag (kwartaalbedragen)
Per kind 0 t/m 5 jaar                                 € 201,05
Per kind 6 t/m11 jaar                                 € 244,13
Per kind 12 t/m 17 jaar                              € 287,21

Uitkering sociale verzekeringen
Indexatie 0,80%
Maximum dagloon                                   € 209,26

 

Gerelateerde pagina's: Wat is personenschade?