Terug naar overzicht
± min

Kinderen en toekomstschade

Jonge kinderen hebben vaak geen of een beperkt referentiekader. Afhankelijk van verschillende factoren, zoals aanleg, vaardigheid, opleiding en ambities kunnen een rol spelen bij het vaststellen van de schade. Een sluitende berekening van de toekomstschade is vaak niet op te maken. Veelal zal de mate van invaliditeit tevens uitgangspunt zijn

Clausule

Soms kan worden overeengekomen met de aansprakelijke partij, dat de schade steeds na een aantal jaren opnieuw wordt bekeken en wordt daarom in de vaststellingsovereenkomst een clausule opgenomen die het mogelijk de schade na een bepaalde periode opnieuw te beoordelen.

Bij minderjarige dient de vaststellingsovereenkomst aan de kantonrechter voor goedkeuring te worden voorgelegd en de schadeuitkering op een rekening van het kind te worden overgemaakt.