Terug naar overzicht
± min

Kinderen nemen een speciale plaats in bij aansprakelijkheid

Jonger dan 14 jaar

In beginsel krijgen kinderen, als voetganger of fietser jonger dan 14 jaar bij letselschade hun volledige schade vergoed. Behoudens opzet van het kind of aan opzet grenzende roekeloosheid kan de gemotoriseerde weggebruiker zich niet op overmacht beroepen.

Men noemt dit de 100% regel. Het moet gaan om een persoonlijke onrechtmatige daad van het kind en niet om een kwalitatieve aansprakelijkheid. Kinderen jonger dan 14 jaar kunnen bijvoorbeeld weer wel kwalitatief aansprakelijk zijn als bezitter van onroerende zaken. Op de ouders rust een volledige risico aansprakelijkheid tenzij zij zich kunnen disculperen (verschonen).