Terug naar overzicht
± min

Kinderen ouder dan 14 jaar

Wel op overmacht kan de automobilist zich beroepen bij kinderen boven de 14 jaar, die als voetganger of fietser betrokken raken bij een ongeval met een gemotoriseerde weggebruiker en het aannemelijk is dat deze gemotoriseerde weggebruiker als verkeersdeelnemer geen enkel verwijt treft en in alle redelijkheid geen rekening behoefde te houden met fouten van overige weggebruikers.

Indien geen beroep kan worden gedaan op overmacht dan zal de 50% regel gelden en tenminste de helft van de schade aan het slachtoffer ouder dan 14 jaar te worden vergoed. Er zijn ook omstandigheden dat meer dan 50% van de schade dient te worden vergoed, bijvoorbeeld indien de redelijkheid en de billijkheid een andere verdeling vereist.

De ouders kan geen verwijt worden gemaakt als zij in objectieve zin geen verwijt kan worden gemaakt, of als zij kunnen aantonen alles te hebben gedaan wat redelijkerwijze van hen kan worden verlangd ter voorkoming van nadeel van derden.