Terug naar overzicht
± min

Klachten gezondheidszorg

Bij onmin of klachten over onheuse behandeling van de kant van de arts, hulpverlener of instelling, kunt u in een klacht indienen bij de klachtencommissie.

De meeste instellingen in de gezondheidszorg en de meeste zorgverleners behoren een klachtenregeling met een klachtencommissie te in stand houden. De procedure is kostenloos. De uitspraken zijn echter niet bindend en er kunnen geen sancties worden opgelegd.

Regionaal tuchtcollege

U kunt ten slotte ook een klacht indienen bij het regionaal tuchtcollege. U kunt niet voor tuchtrecht aankomen met een geschil over de hoogte van de rekening of voor schadevergoeding.

Wel over het medisch handelen en over de bejegening. In het tuchtrecht speelt het directe belang van de patiënt een ondergeschikte rol. U kunt bijvoorbeeld aan tuchtrecht denken als u wilt voorkomen dat iemand anders ook slachtoffer wordt. Of als u wilt dat de hulpverlener wordt bestraft, dus voor morele genoegdoening.