Terug naar overzicht
± min

Klachtencommissie

Het adres van de klachtencommissies zijn op te vragen bij de betrokken hulpverlener.

Aanzienlijke klachten, waardoor u schade heeft geleden, kunt u voorleggen aan de geschillencommissie ziekenhuis. Deze behandelt alleen klachten tot een bedrag van € 5.000,-

Voorwaarde is dat het ziekenhuis is aangesloten bij de geschillencommissie ziekenhuis.

Het klachtengeld is € 25,-- (informeer bij de desbetreffende instantie voor het juiste/ recente bedrag.) Dit bedrag krijgt u terug als u in het gelijk wordt gesteld.

Het adres is:
Geschillencommissie ziekenhuizen:
Bordewijklaan 46
2591 XR 'S-Gravenhage

tel. 070-3658814