Terug naar overzicht
± min

Kosten beroepsziekte afgeschoven op letselschade slachtoffer

Werknemers die letselschade oplopen door een beroepsziekte betalen daarvoor zelf vaak de rekening. “De weg naar het aansprakelijkheidsrecht is voor werknemers met beroepsziekten hoogdrempelig: een kostbare,  langdurige en ongelijke strijd, waarbij verzekeraars van de werkgevers ruime middelen en weinig haast hebben.”

Dit stelt Wim Eshuis die vorige maand promoveerde op werknemerscompensatie en preventie van beroepsziekten en arbeidsongevallen.
 Hij stelt in zijn proefschrift dat de huidige compensatiepraktijk niet werkt. “Wie zijn schade wil verhalen, moet vaak een zware juridische lijdensweg afleggen.”

Enige schadevergoeding
Jaarlijks lopen ongeveer 250.000 werknemers letselschade op door een arbeidsongeval of een beroepsziekte. Zo’n 10 procent zit na een half jaar nog steeds ziek thuis. Bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van letselschade op het werk komen veel mensen na twee jaar in de bijstand terecht. Ook worden ze vaak onheus bejegend en raken ze dikwijls in een sociaal isolement. Naast letselschade en het bijpassend leed is er financiële schade. Er bestaat in Nederland geen regeling ter compensatie van de financiële schade. Van de 25.000 letselschade slachtoffers met extra financiële schade komen slechts 4.000 in aanmerking voor enige schadevergoeding.

Re-integreren naar onveilige werkplek
Eshuis onderzocht onder meer de beroepsziekte RSI en ontdekte dat na een incident met letselschade nauwelijks maatregelen worden genomen om de werkplek beter te maken. Het zijn vaak situaties waarin werknemers gedwongen moeten re-integreren in dezelfde functie waarin ze ziek werden, of terug moesten naar de werkplek die nog steeds onveilig is. Bedrijfsartsen legden het keurig vast, maar grepen niet in.

Eerder geld voor letselschade slachtoffers
De compensatie voor beroepsziekten en arbeidsongevallen is momenteel een punt van discussie bij patiëntenorganisaties, vakbeweging, de Sociaal-Economische Raad en politiek. Ook Eshuis vindt dat er een nieuw systeem moet komen. Hij pleit voor een aparte collectieve verzekering, of een afzonderlijke cao-bepaling. Werknemers met letselschade hoeven zo minder ruzie te maken met hun werkgever en ze krijgen sneller hun geld. Verder wil de promovendus dat de Arbeidsinspectie onwillige bedrijven dwingt om iets aan onveilige situaties op de werkvloer te doen. “Van de overheid mag toch verwacht worden dat ze toezicht houdt op veilig en gezond werk?”