Terug naar overzicht
± min

Letsel bij inbraak! Bedrijfsongeval?

Of lichamelijk letsel als beroepsrisico moet worden aangenomen of als bedrijfsongeval bij een inbraak, dan wel als mishandeling, is de vraag die op 10 mei 2011 aan de Rechtbank in Alkmaar is voorgelegd.

Het volgende deed zich voor. Een man van Chileense afkomst en zijn Italiaanse vriend drongen op 23 april 2011 een woning in Alkmaar binnen. Zij stalen, onder invloed van alcohol en verdovende middelen een portefeuille met ongeveer € 100,00 aan contanten alsmede een laptop. De eigenaar was blijkbaar niet thuis, maar de buren betrapten de inbrekers op heterdaad. Hierop vluchtte de Chileen en brak door een tweetal schuttingen heen die hierdoor beschadigd raakten. Bij het beklimmen van de derde schutting kreeg hij een klap op zijn vingers met een stuk stoeptegel. Hierbij liep de Chileen letsel op aan zijn middelvinger. Volgens een chirurg van het MCA (Medisch Centrum Alkmaar) is de vinger zo goed als mogelijk hersteld.

Volgens velen is de actie van de buurman legitiem. Deze stelling vindt ook gehoor bij premier Rutte die zich in dit licht al eerder positief uitliet.

De Chileen, die sinds 23 april 2011 gevangen zit in de Koepel gevangenis te Haarlem, beweerde bij monde van zijn advocaat Remco Kiewitt, blijvend letsel te ervaren aan zijn hand en eiste vervolging vanwege het feit dat hij vindt dat de buurman blijkbaar ‘eigen rechter’ heeft gespeeld en er sprake is van zware mishandeling van zijn cliënt. De Chileen verscheen met zijn arm in een mitella in de rechtzaal. De Officier van Justitie mr. Reekser gaf geen blijk onder de indruk te zijn van de verwondingen.

De politierechter mr. Van den Berg legde de Chileen een tien weken onvoorwaardelijke celstraf op. Het Openbaar Ministerie gaf aan dat de Chileen bij zijn staandehouding zelf geweld gebruikte, maar dit achtte de politierechter vooralsnog niet bewezen.

Het is echter wel, op z’n zachtst gezegd vervelend voor de Alkmaarse buurman dat hij zelf tegenover de politie heeft verklaard dat hij degene was die de Chilleen heeft geslagen. Deze verklaring kan evenwel tegen hem gaan werken.

De politie zal in overleg met het OM beoordelen of de aangifte van de Chileen een vervolg krijgt.