Terug naar overzicht
± min

Letsel en letselschade ontstaan binnen sport- en spelsituaties - aansprakelijk?

Rechtspraak.nl -03-04-2009

Tijdens het sporten kan er nog wel eens een ongelukje gebeuren. Een zware tackle bij het voetballen, een harde tennisbal tegen het hoofd bij het tennissen, een hockeystick hard tegen de benen geslagen bij het hockeyen, de fiets van de tegenstander in de hekken gereden bij het wielrennen, noem maar op. Bij het sporten worden er regelmatig blessures opgelopen door tegenstanders of medespelers.

De schade wordt bijna altijd wel gedekt door de verzekering, maar niet altijd. Als er sprake is van opzettelijk onsportief gedrag en dit is aan te merken als een onrechtmatige daad, dan is de veroorzaker zelf aansprakelijk voor de schade en keert de verzekeringsmaatschappij niet uit. In dat geval moet degene die de harde actie heeft uitgevoerd alle kosten van de schade zelf ophoesten. Maar wanneer is opzettelijk onsportief gedrag aan te merken al een onrechtmatige daad? En nog belangrijker: is het mogelijk dat er een schadevergoeding worden geclaimd van de degene die zich zo onsportief heeft gedragen?

Als een bokser tijdens een gevecht een blauw oog oploopt, kan hij zijn letselschade niet verhalen op zijn tegenstander. Maar er zijn ook sporten en spelen waar letsel minder voor de hand ligt. Toch loopt u als deelnemer aan een sport of spel een verhoogde kans op schade. Tijdens het voetballen kan de tegenstander u lelijk raken, u kunt een hockeybal tegen uw hoofd krijgen of u kunt tijdens het schaatsen onderuitgaan en een ander in uw glijpartij meenemen.

Minder snel aansprakelijk

De Hoge Raad heeft bepaald dat gedragingen binnen een sport- of spelsituatie minder snel tot aansprakelijkheid leiden dan gedragingen buiten deze situaties. Sporters en deelnemers aan een spel aanvaarden bewust een risico. Zij stellen zich bloot aan gevaarlijke gedragingen die onderdeel van de sport of het spel kunnen zijn. Maar daarmee zijn sporters niet vogelvrij verklaard. Als een mede-sportgenoot de (veiligheids)regels van het spel flink overtreedt, is de kans groot dat u deze persoon wel aansprakelijk kunt houden.