Terug naar overzicht
± min

Letsel veroorzaakt door gebreken aan de weg.

Op de wegbeheerder rust de plicht ervoor te zorgen en te waken dat de toestand van het wegdek het, met normale voorzichtigheid over die weg voortrijdende verkeer niet in gevaar brengt, maar de zorgverplichting is geen garantieverplichting.

De wegbeheerder hoeft er namelijk niet voor in te staan dat de weg altijd, wat er ook gebeurt, veilig blijft, er kan namelijk onverwacht een obstakel op of in de weg ontstaan. Voor de wegbeheerder geldt een risico aansprakelijkheid

Niet het simpele gegeven dat een weg wordt opengesteld voor het verkeer maakt de wegbeheerder per definitie aansprakelijk, of een autofabrikant voor het feit nu deze een auto op de markt brengt, dat zeer snel zal kunnen rijden. De wegbeheerder moet ervoor zorgen dat de weg als product voldoet aan de eisen die men daaraan in de gegeven omstandigheden mag stellen.

De weggebruiker hoeft immers in een autosnelweg geen diepe kuil te verwachten, anders zal dat kunnen zijn op een b-weggetje.

Wegbeheerder

Onder wegbeheerder wordt onder meer verstaan: rijk; provincie; waterschap en de gemeente. Ook een particulier kan wegbeheerder van een openbare weg zijn. Zie bijvoorbeeld de wegenlegger, waarin tevens de onderhoudsplichtigen kunnen worden opgenomen.

De overheid heeft ten opzichte van de particuliere bezitter een geheel andere positie. Op de overheid rust immers een publiekrechtelijke taak te zorgen voor instandhouding en bruikbaarheid van de openbare weg.