Terug naar overzicht
± min

Letselschade door val uit hangmat,

Rechtspraak.nl -19-06-2009.

aansprakelijkheid, gebrekkige opstal, benadeelde is medebezitter.

Eiseres heeft zeer ernstig letsel opgelopen door een val uit een hangmat. De pilaar in haar tuin, waaraan zij de hangmat had bevestigd, brak af, waardoor eiseres zeer ongelukkig ten val kwam. Zij is samen met haar echtgenoot bezitter van de pilaar. Zij spreekt haar echtgenoot (en diens aansprakelijkheidsverzekeraar) in zijn hoedanigheid van bezitter van de opstal aan voor de schade die zij lijdt.

De rechtbank ziet noch in de wet, noch in de parlementaire geschiedenis aanknopingspunten om te oordelen dat de wetgever de voorziening die artikel 6:174 BW biedt aan benadeelden heeft willen beperken tot diegenen die niet tevens medebezitter zijn van de opstal.

De rechtbank oordeelt dat eiseres in beginsel terecht een beroep doet op aansprakelijkheid ex artikel 6:714 BW, zij het dat dit beroep kan slechts leiden tot een aansprakelijkheid voor maximaal 50% van de schade, nu eiseres als medebezitter 50% van de schade zelf zal hebben te dragen.

De rechtbank heeft tussentijds hoger beroep van dit vonnis toegestaan en is nog niet toegekomen aan beantwoording van de vraag of sprake is van een gebrekkige opstal, en de vraag naar de omvang van de aansprakelijkheid (eigen schuld, billijkheidscorrectie).