Terug naar overzicht
± min

Letselschade en huishoudelijke hulp.

Bron VR 2009, 27- 31-03-2009

In geval van letselschade (zowel bij ernstig als bij niet ernstig letsel) moeten de kosten van huishoudelijke hulp door de aansprakelijke persoon aan de benadeelde worden vergoed, indien deze ten gevolge van het letsel niet langer in staat is de desbetreffende werkzaamheden zelf te verrichten, en wel voor zover het gaat om werkzaamheden waarvan het in de situatie waarin het slachtoffer verkeert normaal en gebruikelijk is dat zij worden verricht door professionele voor hun diensten gehonoreerde hulpverleners.

Dit wordt niet anders indien die werkzaamheden in feite worden verricht door personen die daarvoor geen kosten in rekening kunnen brengen.