Terug naar overzicht
± 0 min

Letselschade opgelopen tijdens uw vakantie? Lees hier de beginselen van het internationaal recht!

Nu de eerste Nederlanders afreizen naar vakantiebestemmingen binnen en zelfs ver buiten Europa, zien wij de eerste vragen binnendruppelen over letselschade dat opgelopen is tijdens de vakantiereis in het buitenland. Mensen maken zich zorgen omdat men vaak niet weet wat men moet doen in het buitenland en de wettelijke regels en vaak ook de taal niet kent en spreekt.

Het gaat te ver een gehele cursus buitenlands recht te gaan doceren via onze site, maar wij willen u een aantal handvatten aanreiken, waarmee u een te nemen koers kunt bepalen.

In beginsel geldt de regel dat de wet geldt van het land waar het letsel is opgelopen en de letselschade is ontstaan. Ook wel bekend onder de naam 'lex loci delicti'. Dit is een Latijnse uitdrukking die betekent 'de wet van de plaats van het misdrijf (in de zin van een begane onrechtmatige daad) Met deze term gaf men vroeger in het Internationaal privaatrecht in België aan dat de gevolgen van een onrechtmatige daad in beginsel geregeld werden door de wet van het land waar de onrechtmatige daad werd begaan. Dus zakt u bijvoorbeeld door een trap in een hotel in Oostenrijk, dan is in beginsel de wet en het schadevergoedingsrecht van toepassing van dat land. Wij komen hier zo meteen op terug.

Indien het ongeval binnen Europa plaatsvindt tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers, dan gelden weer verdragen die boven de wet staan. Zoals het Haags Verdrag Verkeersongevallen (via de link te downloaden). Hierin is kortgezegd geregeld dat bij verkeersongevallen tussen gemotoriseerde verkeersdeelnemers, in beginsel het verkeersrecht van toepassing is van het land waarin het ongeval plaatsvond evenals het schadevergoedingsrecht. Maar als de gemotoriseerde voertuigen uit hetzelfde land komen, geldt weer dat het schadevergoedingsrecht van dat land geldt en niet van het land waarin het ongeval heeft plaatgevonden. Dus bij een botsing tussen twee auto's uit Nederland in Frankrijk, geldt het verkeersrecht uit Frankrijk qua verkeersregels, maar het schadevergoedingsrecht uit Nederland. Is er (nog) een ander voertuig bij betrokken uit een ander land of uit Frankrijk zelf, dan is Frans vergoedingsrecht van toepassing.

Het bovenstaande verdrag kent ook weer een aantal uitzonderingen. Wij zullen u daar niet mee vermoeien.

Indien het ongeval waarbij letselschade is opgelopen, geen ongeval betreft in het verkeer, maar bijvoorbeeld letsel is opgelopen door een scherpe rand in het zwembad in Turkije of iets dergelijks, dan geldt dus in beginsel de wet van het land. MAAR hierop gelden weer een belangrijke punten. Indien u namelijk een reis geboekt heeft via een reisbureau of touroperator, dan valt deze touroperator of het reisbureau aan te spreken voor het opgelopen letsel. U sluit namelijk een overeenkomst met deze touroperator of het reisbureau om veilig van A naar B vervoerd te worden en uw vakantie veilig door te brengen. Als de locatie waar u verblijft niet veilig is, dan verzaakt de touroperator. Wij gaan hier wellicht wel iets te kort door de bocht, maar hierop is het in beginsel wel gebaseerd.

U begrijpt dat het internationaal recht verschillend en nogal complex van aard kan zijn; niet altijd en uitsluitend ingegeven door een taalbarrière. Bij vragen over opgelopen letsel in het buitenland, kunt u kosteloos onze letselschade specialisten raadplegen via ons gratis telefoonnummer van onze letselhelpdesk.