Terug naar overzicht
± min

Letselschade slachtoffers ook dupe van medicijngesjoemel ziekenhuizen

Het is een feit dat ziekenhuizen wel erg makkelijk verdienen over de rug van letselschade slachtoffers en zieke mensen. De zorgverzekeraars Menzis en Achmea luiden de noodklok en kondigen harde maatregelen aan.

Medicijnleveranciers verstrekken prijslijsten die openbaar zijn en waarop te zien is welk medicijn wat kost. Dit declareren de ziekenhuizen, die bijvoorbeeld een letselschade slachtoffer helpen na een ongeval, zonder enige schroom door aan de zorgverzekeraars van dat letselschade slachtoffer. Echter, in werkelijkheid betaalt men vaak 80% tot 90% minder voor datzelfde medicijn aan de medicijnleveranciers! Het geld dat daarop wordt verdiend steken de ziekenhuizen vervolgens in eigen zak! De premies die hetzelfde letselschade slachtoffer aan zijn zorgverzekeraar moet betalen schiet daarmee onredelijk extreem omhoog.

Als voorbeeld kan gekeken worden naar een middel dat gebruikt wordt bij een chemokuur, Carboplatin. Dat kost voor 60 ml € 448,-. In werkelijkheid betaalt het ziekenhuis hiervoor € 80,- aan de medicijnleverancier. Ditzelfde geldt voor ook een kankergerelateerd geneesmiddel Irinocetan 25 ml, hetgeen voor € 718,- wordt doorbelast en op de openbare lijst staat. In werkelijkheid betaalt het ziekenhuis € 70,-.

De ziekenhuizen is door Menzis en Achmea gevraagd vrijwillig de (geheime-)lijsten openbaar te maken, hetgeen nog niet is gebeurd. Als het niet snel gebeurt, zal, net als bij apothekers is gebeurd, een preferentiebeleid worden ingevoerd. Dat betekent dat het ziekenhuis verplicht gaat worden de goedkoopste medicijnen, die overigens dezelfde werking hebben als vaak merkgebonden medicijnen, voor te schrijven. Datzelfde gaat dan ook gelden voor andere verzorgingsmiddelen als verbanden, gaas en pleisters. Deze merkloze medicijnen en verbandmiddelen zijn vaak 90% goedkoper dan de middelen die thans gebruikt worden en minstens evengoed hun werk doen.

Alleen al door het preferentiebeleid wordt jaarlijks 600 miljoen euro bespaard en dat kan, door dit beleid toe te passen op ziekenhuizen, dus nog een veelvoud van dit bedrag bedragen. Men spreekt derhalve van secundaire victimisatie bij letselschade slachtoffers en zieke mensen. 'Zij worden voor de tweede keer, het letselschade slachtoffer!'