Terug naar overzicht
± min

Letselschade slachtoffers moeten oppassen voor de gevolgen van ontslagvergoeding bij onderhandeling met verzekeraars!

Het is geen zeldzaamheid dat letselschade slachtoffers, die arbeidsongeschikt zijn geraakt door het door hen opgelopen letsel, economisch veel kwetsbaarder zijn, dan werknemers die geen lichamelijk of geestelijk letsel hebben opgelopen. In d praktijk komt het nog wel eens voor dat werkgevers deze werknemer willen 'dumpen' hetgeen arbeidsrechtelijk niet altijd eenvoudig is. Kan men de economische crisis niet geheel aangrijpen, dan wordt, desnoods met bemiddeling van een OR geprobeerd een sociaal plan op te stellen om van iemand of een paar mensen af te komen.

Natuurlijk weten de werkgevers wel dat er ook boetes kunnen volgen indien men werknemers (letselschade slachtoffers) de ZW (ziektewet) of de WIA indrukt, maar deze boetes in de vorm van premieverhogingen, neemt men toch graag voor lief. Men heeft minder aan niet gezonde werknemers die soms ook nog deels werken of vaak afwezig zijn en of uitvallen. Een uitgebreid reïntegratietraject opstellen kost geld en veel tijd; hetgeen men in de huidige economische situatie niet heeft.

Dan komt de 'oprotpremie' of wat aardiger gezegd de 'goeden handdruk' om de hoek kijken. Dat lijkt soms aantrekkelijk, maar veranderende fiscale regels gaan daarbij vanaf 2014 roet in het eten gooien. Diverse letselschade slachtoffers en anderen ontslagen werknemers met een ontslaggeldvergoeding, parkeerden het geld in een zogenaamde 'stamrecht BV'. Het voordeel hiervan is dat over de vergoeding niet direct belasting betaald hoeft te worden, maar slechts dan wanneer het wordt opgenomen, veelal boven de 65 jaar en bedoeld als het 'appeltje voor de dorst' voor later als men met pensioen gaat. De belastingdruk is dan veel lager en blijft er dus meer van het geld over.

Dit zogenaamde opgepotte geld wil het huidige kabinet sneller naar zich toe halen, door vanaf 2014 het parkeren van de 'gouden handdruk' in een stamrecht BV niet meer mogelijk te maken. De fiscus komt vanaf dan per direct met een forse belastingaanslag hetgeen voor letselschade slachtoffers en andere ontslagen werknemers betekent dat zij direct vele duizenden euro's moeten afdragen.

Aansprakelijkheidsverzekeraars proberen de vergoedingen nog wel eens in mindering te brengen op schade-uitkeringen, hetgeen vaak niet is toegestaan. Wij adviseren letselschade slachtoffers derhalve altijd echte letselschadespecialisten naar uw casus te laten kijken, die op dit gebied ook gespecialiseerd zijn. Niet elke letselschadebehandelaar is met de fiscale regels en consequenties bekend. Heeft u vragen wij helpen u volledig kosteloos verder en staan u bij vragen graag te woord. Bel ons gratis nummer 0880 112 129.