Terug naar overzicht
± 0 min

Letselschade slachtoffers mogen ziekenhuisnota's controleren!

De landelijke dagbladen staan er bol van. Ruim 10 procent van de declaraties die ziekenhuizen indienen, maar ook fysiotherapeuten en psychologen, blijken frauduleus te zijn. Het is geen zeldzaamheid dat behandelingen dubbel worden gedeclareerd en of behandelingen worden gedeclareerd die niet zijn uitgevoerd. Zelfs adviesbureaus worden door ziekenhuizen ingeschakeld om hen 'te leren' hoe ze meer geld naar zich kunnen toetrekken. De ziekenhuisdirecties zijn zich er heel goed van bewust en dragen dit blijkbaar ook uit. De gigantische nota's doet vragen rijzen..

Door behandelingen niet in een bepaalde code te vervatten, maar meerdere codes voor behandelingen te gebruiken, kan meer worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraars. Ook krijgen wij van veel letselschade slachtoffers regelmatig te horen dat zij een klein onderzoekje hebben gehad, op verzoek van bijvoorbeeld een neuroloog, en dat zij dan weer bij de neuroloog moeten terugkomen voor de uitslag. Zo kunnen ziekenhuizen dus twee consulten rekenen, terwijl de uitslag van het onderzoek veelal dezelfde dag van het onderzoek bekend is. Dit had evenzo (en goedkoper!) ook kort op papier gezet kunnen worden door een assisitent.

Bij letselschade zaken bij bevallingen, waarbij het dan veelal gaat om complicaties, hebben wij geconstateerd dat declaraties door ziekenhuizen zijn ingediend bij zorgverzekeraars, waarbij men het doet voorkomen alsof een gyneacoloog de bevalling heeft gedaan, terwijl in de praktijk de bevalling werd uitgevoerd door een verloskundige van de afdeling. Zo werden wederom nota's opgekrikt om zo weer meer te verdienen.

Ziekenhuizen zijn de laatste jaren ook creatiever geworden door meer patiënten naar zich toe te trekken door het openen van zogenaamde speciale poli. De grieppoli of pijnpoli zijn geen onbekende begrippen meer. Dat de patiënt of het letsel slachtoffer centraal staat, is natuurlijk al lang  niet meer een geloofwaardig statement. Het gaat de ziekenhuizen gewoonweg om de harde pecunia!

Zo zijn situaties bekend waarbij fysiotherapeuten voor slechts een paar behandelingen vele duizenden euro's claimden bij zorgverzekeraars. De fraude zou rond de 4 miljard euro per jaar liggen. Geld dat elk zorgverzekerde persoon in Nederland zelf moet opbrengen! Wij betalen daar allen de premie voor.

De zorgverzekeraars hebben de wens dat alle verzekerden zelf weer de nota's controleren en doorsturen naar de verzekeraars. Daarbij mag dan geen gebruik worden gemaakt van codes alleen, maar moet de feitelijke omschrijving er bij staan. Zo kunnen ook letsel slachtoffers goed controleren of de gemaakte kosten juist zijn en dat maakt de hele kostenstructuur veel transparanter.

U begrijpt dat wij voorstander zijn van deze (letselschade) patiënt-gerichte controle. Immers iedere verzekerde kan zo bijdragen aan verlaging van de zorgpremie, die al jaren de pan uit vliegt.