Terug naar overzicht
± min

Letselschade slachtoffers van medische fouten worden slecht opgevangen!

Uit onderzoek is gebleken dat er te weinig aandacht is voor de belangen van letselschade slachtoffers welke te maken hebben gehad met een medische kunstfout, zoals dat zo fraai heet. Een aantal onderzoekers van de Vrije Universiteit van Amsterdam geven aanbevelingen hoe ziekenhuizen en artsen dienen om te gaan met medische fouten, richting de letselschade slachtoffers of hun nabestaanden.

Bij medische (kunst-)fouten kan gedacht worden aan gemiste diagnoses, waardoor een lichaamsdeel geamputeerd diende te worden of een verkeerde diagnose bij kanker, waardoor een slachtoffer is overleden. Bij de gegeven aanbevelingen richt men zich tot de kern; ziekenhuizen moeten zelf gepaste actie ondernemen bij het informeren van de patiënt/letselschade slachtoffer of nabestaanden. Binnen het ziekenhuis moet iemand aangesteld worden om een letselschade slachtoffer bij te staan en wat betreft het verstrekken van een schadevergoeding uit hoofde van een letselclaim, moet de procedure hiertoe vereenvoudigd worden. Thans zijn de procedures te langdurig en te belastend voor het letselschade slachtoffer of diens nabestaanden. Juist ook op juridisch, administratief en psychologisch gebied moet bijstand worden verleend, hetgeen momenteel in het geheel niet gebeurt.

De laatste jaren zijn normen ontwikkeld hoe de medische sector met een patiënt om dient te gaan, maar in de praktijk is hiervan nog bitter weinig te merken. Er moeten aanvullende maatregelen komen om te zorgen voor een echte verandering/verbetering.