Terug naar overzicht
± min

Letselschade vergoedingen in het openbaar vervoer.

27 november 2009 - Er is een (financieel) groot verschil in schadevergoeding bij letsel opgelopen in het Openbaar Vervoer. De maximaal uit te keren vergoeding bij letselschade opgelopen met de bus, metro of tram bedraagt € 1.000.000,- terwijl de maximale vergoeding bij letselschade opgelopen met de NS trein slechts € 188.000,- is.

Letselschade-slachtoffers in het Openbaar Vervoer zouden eenzelfde schadevergoeding moeten krijgen, aldus PvdA-kamerlid L. Roefs.

Het verschil bestaat, omdat er maar moeilijk onderscheid zou zijn te maken tussen internationale en nationale treinreizigers. Onzin, zegt Roelfs: "Ik vind dat een rare redenering, want slechts één op de driehonderd reizigers in de trein is internationaal."

Voorts wil Roels dat de NS voortvarender de verzoeken tot letselschadevergoeding gaat afwikkelen. Roefs stelt dat het vreselijk is dat, indien je een arm verloren hebt bij een ongeval en daardoor niet meer kan werken, jarenlang op een schadevergoeding moet wachten, hetgeen nu vaak het geval is.