Terug naar overzicht
Marijke van Veenen Marijke van Veenen
± min

Vergoeding letselschade voor mensen met stoflongen

Mensen die door het werken met asbest letselschade (stoflongen; asbestose) hebben opgelopen, kunnen vanaf 1 april 2014 onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming voor immateriële schade krijgen van de overheid van 19.201 euro. 

Tot nu toe hadden alleen mensen met mesothelioom (asbestkanker) recht op een financiële tegemoetkoming. Die regeling wordt nu uitgebreid. Dat schrijft Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Asscher heeft het advies overgenomen van het Instituut voor Asbestslachtoffers. Eind vorig jaar bereikten sociale partners overeenstemming over uitbreiding van het Convenant van het Instituut Asbestslachtoffers (IAS) met asbestoseslachtoffers. De convenantpartijen hebben onder andere afspraken gemaakt over de hoogte van de immateriële schadevergoeding voor deze groep slachtoffers. Deze vergoeding kan oplopen tot ruim 55.000 euro per slachtoffer.

Letselschadevergoeding
Letselschadeslachtoffers krijgen in totaal 19.201 euro als voorschot. Zij kunnen het voorschot van de minister nu gebruiken voor het aanspannen van een rechtszaak of voor de kosten bij een lopende zaak. De tegemoetkoming moet worden gezien als een uiting van maatschappelijke betrokkenheid bij het leed van de slachtoffers en is geen vervanging voor letselschadevergoeding door de partij die de ziekte heeft veroorzaakt. Als de werknemer al een letselschadevergoeding heeft ontvangen, dan moet hij of zij dit bedrag terugbetalen aan het kabinet. Verzekeraars en werkgevers waren al wel overeengekomen dat er een vergoeding voor immateriële schade moest komen. Die kan oplopen tot ruim 55.000 euro.

Voorwaarden financiële tegemoetkoming
Personen die in aanmerking willen komen voor de financiële tegemoetkoming moeten aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet vaststaan dat betrokkene beroepsmatig langdurig en intensief aan asbest is blootgesteld. Het IAS voert dit onderzoek uit. Verder dient de diagnose asbestose te zijn gesteld en moet er sprake zijn van een ernstige mate van longfunctieverlies. Het Nederlands Asbestose Panel (NAP) van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT) zal hiervoor de medische beoordeling doen. Mensen die niet in loondienst aan asbest zijn blootgesteld, moeten bovendien aantonen minimaal tien jaar aaneengesloten in Nederland te hebben gewoond in de periode van asbestbesmetting. Een immateriële schadevergoeding of tegemoetkoming van derden wordt in mindering gebracht van de tegemoetkoming.

Stoflongen
Het gebruik van asbest is sinds 1993 verboden, maar het inademen van asbestvezels in het verleden maakt mensen nu nog ziek. Asbestose werd al lang geleden als eerste beroepsziekte ten gevolge van asbestblootstelling ontdekt. Het is een stoflongziekte die veroorzaakt wordt doordat mensen asbestdeeltjes in de longen hebben gekregen. De ziekte is chronisch en heeft een aanlooptijd van ten minste 15 jaar. Asbestose heeft vooral werknemers of zelfstandigen getroffen die in het verleden, met name in de jaren 60 en 70, intensief en langdurig onbeschermd met asbest werkten.

Hebt u asbestose opgelopen door het werken met asbest?
Meld u zich dan aan bij het IAS, dat vervolgens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) adviseert. De SVB beslist op de aanvragen voor de TAS- of TNS-regeling en betaalt de uitkering uit. Meer informatie via: www.asbestslachtoffers.nl