Terug naar overzicht
± min

Levensverzekeringen en ongevallenverzekeringen

In een aantal gevallen kan er na een overlijden een verzekering tot uitkering komen en kan er sprake zijn van een opkomend voordeel. Het is dan nog maar de vraag of de verzekeringsuitkering bij de rechthebbenden in mindering kan worden gebracht.

Anders dan bij letselschade wordt bij overlijdensschade de verzekeringsuitkering meegewogen in het vaststellen van de behoeftigheidscriterium van de nabestaande, welke dan immers afneemt of zelfs helemaal kan wegvallen.

De behoeftigheid van de kinderen zal volgens de Hoge Raad op zich zelf geen aanleiding hoeven te geven tot het afnemen van hun schade en behoeftigheid.