Terug naar overzicht
± min

'Ook een kind met licht traumatisch hersenletsel moet je blijven volgen'

Kinderen met licht traumatisch hersenletsel (THL) moeten in hun ontwikkeling nauwkeurig worden gevolgd. Dit om problemen snel te kunnen signaleren en zo mogelijk te behandelen. Dit stelt Marsh Königs in zijn promotieonderzoek.

De PhD student Marsh Königs voerde zijn onderzoek uit in samenwerking met het VU Medisch Centrum, AMC, Erasmus Medisch Centrum en diverse revalidatiecentra. Volgens hem worden de gevolgen van traumatisch hersenletsel (THL) bij kinderen onderschat. Vooral als het gaat om licht traumatisch hersenletsel. Kinderen met licht hersenletsel worden vaak niet meer gevolgd, terwijl ook licht traumatisch hersenletsel kan leiden tot blijvende letselschade. Denk aan problemen met het cognitief functioneren of gedragsmatige problematiek.

Zijn er symptomen waar je alert op moet zijn als een kind hersenletsel heeft opgelopen?
Königs stelt dat men extra alert moet zijn als na letsel sprake is van:

  • Een verlaagd bewustzijn.
  • Schedelfractuur.
  • Meermaals braken.

Wanneer bovenstaande aan de orde is, bestaat er kans op blijvende cognitieve en gedragsmatige beperkingen. Daarom is het van groot belang dat kinderen met THL nauwkeurig in hun ontwikkeling worden gevolgd, om problemen snel te signaleren en deze zo mogelijk te behandelen.

Hoe ontstaat traumatisch hersenletsel?
THL kan op verschillende manieren ontstaan, denk aan een val of verkeersongeluk. Dit kan zowel voor kinderen als volwassenen grote gevolgen hebben.

Wat zijn de gevolgen van hersenletsel?
Uit een groot literatuuronderzoek blijkt dat THL bij zowel kinderen als volwassenen tot een lager IQ leidt in de acute herstelfase. Op de lange termijn hebben kinderen na ernstig THL aanzienlijk grotere beperkingen in hun intelligentie ten opzichte van volwassenen. Cognitie speelt een cruciale rol in veel aspecten van het functioneren na THL, zoals sociaal gedrag, schoolprestaties, beroepskansen en kwaliteit van leven. Daarom is het cruciaal dat langdurige of misschien wel levenslange follow-up plaatsvindt van kinderen met ernstig THL.

Waarom zijn de gevolgen bij kinderen ernstiger?
Een kinderbrein is in ontwikkeling en daarmee kwetsbaarder voor THL. De rijping van het brein voltooit zich namelijk pas rond het 30e levensjaar. THL kan deze normale rijping ontregelen. De volledige omvang van de hersenschade op het cognitief functioneren zal daarom pas op latere leeftijd helder worden. Volgens Königs is het deze vergrote kwetsbaarheid die de verdere ontwikkeling van kinderen kan afremmen.

Wat zijn de oorzaken van die remmende ontwikkeling?
Onderzoek met MRI-technieken liet zien dat de gevolgen van traumatisch hersenletsel lijken voort te komen uit beschadigingen van verbindingen in de hersenen. Deze beschadigingen leiden tot:

  • Verstoringen van aandachtsprocessen.
  • Een verminderd leervermogen.
  • Stoornissen in de verwerking van sensorische informatie (zoals de integratie van visuele informatie met geluid).

Lees ook:
Hersenletsel bij kinderen vaak onderschat
Kwart van kinderen kampt met licht tot zwaar hersenletsel na val van trap


Heeft u of uw kind niet aangeboren hersenletsel opgelopen door een ongeval?
En iemand anders is voor deze schade aansprakelijk? Dan hebt u hoogstwaarschijnlijk recht op een letselschadevergoeding. Meer informatie? Bel gratis: 0880 - 112 130