Terug naar overzicht
± min

Lichte daling van aantal bedrijfsongevallen in 2009.

12 november 2009 - Uit onderzoek van SD Worx is gebleken dat voornamelijk jonge en onervaren werknemers het meest betrokken zijn bij bedrijfsongevallen. Toch blijkt het totaal aantal bedrijfsongevallen te dalen. Dit zou komen dat steeds meer werkgevers meer preventieve maatregelen nemen om ongevallen op de werkvloer te voorkomen. De eerste 9 maanden van dit jaar was een daling te zien van ruim 3 procent en dit percentage lijkt voor geheel 2009 door te zetten.

Uiteraard kwam ook uit dit onderzoek naar voren dat handarbeiders nog altijd meer risico lopen dan kantoormedewerkers, maar dat lijkt logisch. Slechts bij 18,2 % van de bedrijfsongevallen was kantoorpersoneel betrokken terwijl handarbeiders bij 81,8% van de ongevallen betrokken waren.

Volgens het onderzoeksprapport bleek in 2007 bij 4,1% van de ongevallen het slachtoffer tussen de 15 en 19 jaar te zijn terwijl 30,9% van de ongevallen de betrokken slachtoffers tussen de 20 en 29 jaar waren.
Het onderzoek van dit jaar bevestigt weliswaar het grote aandeel van jongeren betrokken bij bedrijfsongevallen maar laat wel een relatief grote daling zien bij die groep van bijna 11%.

In bijna alle onderzochte sectoren was het beeld te zien dat 50- plussers het minst bij bedrijfsongevallen betrokken zijn, hetgeen met ervaring te maken heeft.