Terug naar overzicht
± min

Loonschade en loonbestanddelen

Met loon wordt bedoeld het naar een bepaalde tijdsruimte vastgestelde loon. Op andere loonbestanddelen heeft de werknemer niet zonder meer aanspraak.

Men zou onder loonbestanddelen kunnen verstaan, tantième; dertiende maand; provisie; auto van de zaak; kerstgratificatie; stukloon; vakantiegeld; goederen in natura; aandelen; opties etc. De literatuur en de jurisprudentie zijn helaas verdeeld en niet gelijkluidend.

Loonschade strekt zich niet uit over de sociale lasten.