Terug naar overzicht
± min

Loonschade hoeveel?

Als eigen-risico-drager 100 % van het loon tijdens het eerste jaar van de arbeidsongeschiktheid.

U bent als werkgever verplicht het salaris van de arbeidsongeschikte werknemer voor 70% en afhankelijk van de cao-bepalingen- of individuele arbeidsovereenkomst het percentage van 70 tot 100% het eerste ziekte jaar door te betalen van het laatstgenoten salaris.

Reden voor werkgevers om zich zorgen te maken over de kosten die het ziekteverzuim met zich meebrengt. Immers, een deel van de kosten die het ziekteverzuim met zich meebrengt, kan hierdoor worden terugverdiend.