Terug naar overzicht
± min

Loonschade - netto of bruto?

Het verhaalsrecht voor loonschade is beperkt tot het netto door de werkgever doorbetaalde loon. Het civiel plafond is dan ook netto. Daarbij wordt voorlopig aangesloten op de praktijk zoals die voorheen bij het regres van de bedrijfsvereniging gold, namelijk dat slechts het netto loon voor regres in aanmerking komt, hetgeen ook blijkt uit de parlementaire behandeling dat slechts het nettogedeelte verhaalbaar is. Mogelijk dat in de toekomst daar verandering in komt.

Niet bij de netto loonschade zijn begrepen de toeslagen als bij onregelmatige of weekend diensten, overwerk enz.