Terug naar overzicht
± min

Loonschade van de werkgever

Bij het uitvallen werknemer, vanwege het letsel, is de werkgever op grond van de regelgeving verplicht het loon voor een groot deel door te betalen, zonder daarvoor arbeid terug te krijgen van de werknemer.

Doordat de verplichtingen van de overheid door de hervormingen van het sociale zekerheidsstelsel steeds meer afneemt, staat daar tegenover de toenemende verantwoordelijkheid van de particuliere werkgever, met name de loon-doorbetalings-verplichting-en van de werkgever ten opzichte van de arbeidsongeschikte werknemers.

Het verhalen van loonschade door de werkgever arbeidsongeschiktheid van een werknemer heeft financiële consequenties voor de werkgever. Als een derde aansprakelijk is voor die arbeidsongeschiktheid, heeft de werkgever een zelfstandig recht het doorbetaalde loon in de arbeidsongeschiktheidsperiode op deze aansprakelijke derde te verhalen. Veel werkgevers weten dat echter niet, of vinden dat te ingewikkeld.
Loonschade van een paar weken, of loonschade over een heel arbeidsjaar, dat kan voor de werkgever behoorlijk oplopen.

Tenslotte zal eerst de aansprakelijkheid erkend moeten worden, wil uitbetaling van de loonschade volgen. De aansprakelijke partij is vaak een lastige gesprekspartner voor werkgevers. Zij betalen niet op het eerste verzoek uit en beschikken over tal van argumenten waarom zij niet zouden behoeven te betalen.

Zo zijn bijvoorbeeld de medische gegevens om de aansprakelijkheid aan te tonen kunnenalleen door een arts worden op te vargen, mits er toestemming werd verleend door de wernemer.