Terug naar overzicht
± min

Medisch adviseur bij letselschadezaak niet onafhankelijk

Medisch adviseurs blijken niet altijd objectief te rapporteren bij een letselschadezaak en dit is in strijd met de Gedragscode Behandeling Letselschade. Dit blijkt uit het Dossier Letselschade van De Monitor, een televisieprogramma van KRO NCRV. 7 vragen over de Gedragscode en de bevindingen van De Monitor.

1. Waarom is de gedragscode opgesteld?
De Gedragscode Behandeling Letselschade is in 2006 opgesteld om letselschadezaken beter en sneller af te kunnen handelen.

2. Wat is het principe van de code?
Dat artsen objectief zullen rapporteren, omdat ze anders het risico lopen dat ze door een slachtoffer of verzekeraar voor het tuchtcollege ter verantwoording worden geroepen. In de uitzending van De Monitor wordt echter geconstateerd dat de medisch adviseur niet onafhankelijk is.

3. Wie is de initiatiefnemer van de code?
De Letselschade Raad. Hierin zijn de belangen- en koepelorganisaties van slachtoffers en verzekeraars verenigd.

4. Wat is de rol van de medisch adviseur?
Deze doet onderzoek naar het causaal verband tussen het ongeval en de letselschade in opdracht van een belanghebbende. Bij letselschadezaken is het gebruikelijk om twee medisch adviseurs in te schakelen. Een adviseur namens het slachtoffer en een adviseur namens de verzekeraar. Dit levert regelmatig discussie op, wat leidt tot vertraging, hogere kosten en frustraties bij slachtoffers.

5. Wat is het probleem/het nadeel van de medisch adviseur?
Een letselschadezaak kan lang(er) duren omdat medische adviseurs elkaar tegenspreken over het causaal verband tussen het letsel van het slachtoffer en het ongeval.

6. Het Verbond van Verzekeraars experimenteert nu met één medisch adviseur voor beide partijen? Is dat de oplossing?
Ja, zegt het Verbond van Verzekeraars. Het Verbond denkt dat met het aanwijzen van één medisch adviseur door beide partijen letselschadezaken niet langer een slepend proces van jaren worden. Het oordeel van de medisch adviseur van het slachtoffer zal in dat geval niet meer tegenstrijdig zijn aan dat van de verzekeraar.

Ook Laurens Buisman, directeur van het bureau ‘1Medisch adviseur’ ziet met het benoemen van één adviseur voor de verzekeraar en het slachtoffer dat de belangen partijneutraal worden behartigd. Slachtoffers hebben vaak kritiek op de medisch adviseur van de verzekeraar omdat die wel een medisch oordeel geeft maar het slachtoffer zelf nog nooit gezien of gesproken heeft.

Henk Koudijs, als adviseur in 2003 en 2007 betrokken bij het totstandkoming van de eerste Gedragscode Behandeling Letselschade, meent echter dat de discussie over een objectief oordeel ook met één arts zal blijven bestaan. Koudijs ziet liever dat de medisch adviseur zich niet meer met de afwikkeling van een letselschadezaak bemoeit. Volgens hem is het een illusie dat artsen ‘objectief ‘zouden rapporteren omdat ze anders door het medisch tuchtcollege ter verantwoording worden geroepen. De kans daarop is klein, stelt hij. Als voorbeeld noemt hij een arts die veertien keer door het tuchtcollege is veroordeeld, maar gewoon doorgaat met keuren.

7. Wat is de oplossing volgens Koudijs?
Een nieuw verzekeringssysteem zonder medisch adviseur, waarbij het slachtoffer de schade verhaalt bij zijn eigen verzekering: ofwel: een ‘verkeers of ‘no fault’ verzekering ’. Een verzekering die elke burger kan of moet afsluiten, zoals een brand- of reisverzekering. Als je wordt aangereden, keert je eigen verzekering uit, zonder directe bemoeienis van een medisch adviseur. Koudijs verwacht dat hiermee de afhandeling van een letselschadezaak eerlijker en korter zal duren omdat de verzekeraar er belang bij heeft het slachtoffer snel gezond te krijgen. Hij stelt dat een medisch adviseur dan niet meer nodig is omdat het oordeel van de behandelend arts van de slachtoffer leidend is. Koudijs redeneert dat de verzekeraar met een oplossingsgerichte afhandeling er bij gebaat is om in het belang van het slachtoffer te denken: hoe eerder het slachtoffer er weer bovenop is en maximaal kan functioneren, hoe lager de uitkering van het schadebedrag* zal zijn. Op de manier snijdt het mes aan twee kanten meent Koudijs. Het slachtoffer wil geen slachtoffer zijn maar beter worden. Hij is niet uit op een schadevergoeding maar wil door.

*Jaarlijks keren verzekeraars 1,2 miljard euro uit aan vergoeding bij letselschadezaken. 240 miljoen euro (20 procent), bestaande uit ‘buitengerechtelijke kosten’ waaronder inhuren van medisch adviseurs. Sneller een vergoeding uitkeren zal de kosten flink drukken.

Bron: De Monitor, dossier Letselschade

Heeft u letselschade opgelopen?
Bijvoorbeeld door een verkeers- of bedrijfsongeval waarvoor een ander aansprakelijk is of heeft u een vraag? Bel GRATIS onze LetselHelpdesk op nummer 0880 - 112 130. Of neem contact op via dit formulier

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
  2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
  3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
  4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

  1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

  1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
  2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
  3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.