Terug naar overzicht
± min

Medisch adviseur onder tuchtrecht?

Tuchtcollge - 21 september 2009.

Klager is werknemer en heeft bij een arbeidsongeval letsel opgelopen aan zijn linkerpols. Klager heeft vervolgens zijn werkgever aansprakelijk gesteld voor het letsel en de daaruit voortvloeiende schade. De verzekeraar van klagers werkgever heeft een letselschadebureau ingeschakeld voor de regeling van de schade.

Dat letselschadebureau heeft verweerder ingeschakeld als medisch adviseur om de aard en de omvang van het letsel te beoordelen. Verweerder heeft aan het letselschadebureau gerapporteerd dat het genezingsproces van het letsel van klager naar gangbare medische maatstaven ongeveer een half jaar zou duren en dat klager daarna zijn werkzaamheden weer zou kunnen hervatten.

Tegen de medisch adviseur heeft het slachtoffer vervolgens een tuchtklacht ingediend. Een van de verweren van de arts is dat klager niet ontvankelijk is. Dat wordt verworpen met de overweging dat, zoals veel vaker wordt geoordeeld, het handelen van een medisch adviseur niet onder het tuchtrecht valt indien het niet gaat om de beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiënt.

Dus is klager in dit geval wel ontvankelijk. De medisch adviseur heeft immers wel geoordeeld over dienst gezondheidstoestand door als medisch adviseur de aard en de omvang van het letsel te beoordelen. De klacht wordt als ongegrond afgewezen.