Terug naar overzicht
± min

Veel medisch specialisten terughoudend in melden van incidenten

Uit angst voor een aanklacht als gevolg van een medisch incident is een deel van de Medisch specialisten terughoudender in het melden van incidenten. Op die manier heeft het verantwoordingssysteem een averechts effect.

Deze conclusie trekt econoom Erik Renkema van de Rijksuniversiteit Groningen in een promotieonderzoek, waar hij op 30 november op promoveert. Hij interviewde 31 medisch specialisten over de verantwoordingscultuur en de wijze waarop hun houding van invloed is op het professionele gedrag.

Wat weerhoudt specialisten ervan om incidenten te melden? 
Ongeveer de helft van de medisch specialisten is bezorgd en ervaart stress vanwege het risico op een claim te krijgen. Ze zijn daarom niet alleen terughoudend is in het melden van medische incidenten, maar ook in het bespreken van incidenten met patiënten. Sommige specialisten gaan een bepaalde behandeling of patiënt zelfs mijden. Ze leggen de verantwoordelijkheid voor de patiënt bijvoorbeeld gedeeltelijk neer bij collega’s of ze vragen extra diagnostiek aan. Dat gedrag past niet bij de gedachte achter het verantwoordingssysteem, dat juist in het leven is geroepen om verantwoorde zorg te stimuleren, stelt Renkema.

Leestip!
Aantal metselschadeclaims door medische missers fors gestegen

Waarom is incidenten melden belangrijk?
Het melden van incidenten is belangrijk omdat ziekenhuizen hiermee kunnen nagaan wat er is gebeurd, maar ook om te achterhalen waarom het is gebeurd en hoe het komt dat incidenten met mogelijke letselschade zijn opgetreden. Op die manier kunnen ziekenhuizen effectieve maatregelen nemen om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen. Zowel patiëntveiligheid als het veiligheidsbewustzijn van medisch specialisten zou hiermee moeten toenemen. Dat laatste heeft weer effect op het voorkomen van vermijdbare letselschade.

Leestip!
Medische misser zorgt bij veel patiénten voor letselschade 

Wat is het doel van incidenten melden?
Het doel van het melden van incidenten is niet om een individuele beroepsbeoefenaar daarop aan te spreken, maar om kwaliteitssystemen die niet goed functioneren op te sporen.

Wat adviseert Renkema?
Hij pleit voor een brede discussie tussen medisch specialisten, Raden van Bestuur van ziekenhuizen en politiek over de verantwoordingscultuur. ‘De focus moet meer liggen op verbeteren van zorg in plaats van de vraag: wie heeft het fout gedaan?’, aldus Renkema.

Leestip!
Medische fouten: ook de arts is slachtoffer

 

Vrijblijvend advies?
Heeft u letselschade opgelopen of wilt u een schadeclaim indienen? Vraag vrijblijvend advies via onze helpdesk: 0880 - 112 130 (GRATIS).