Terug naar overzicht
± min

Ernstige medische fouten. Ook de arts is 'slachtoffer'

Ernstige medische fouten. Jaarlijks lopen zo'n 40.000 Nederlanders hierdoor letselschade op. Zo’n 1.950 mensen overlijden eraan. Grootste slachtoffer van zo’n medische misser zijn nog steeds de patiënten en nabestaanden. Maar ook artsen lopen door hun fout (mentale) schade op.

Het gros van de medisch specialisten (90%) wil daarom tijdelijk een stap terug kunnen doen na het maken van een ernstige medische fout. Ook geven ze aan dat het voor het verbeterproces (‘deze fout mag nooit meer gebeuren’) noodzakelijk is om na een incident meer open te zijn over de gemaakte fout. Dit blijkt uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten onder zo’n 1.700 specialisten.

De belangrijkste conclusies uit de enquête:

 • 90% van de respondenten vindt dat het mogelijk moet zijn voor een medisch specialist om tijdelijk een stap terug te doen na het meemaken van een ernstig medisch incident.
 • 15% van de respondenten geeft aan weleens overwogen te hebben tijdelijk te stoppen met de uitoefening van het beroep als gevolg van een ervaring met een ernstig medisch incident.
 • 9% van hen heeft weleens overwogen geheel te stoppen met de uitoefening van het beroep.Over opvang en nazorg:
 • 85% van de respondenten geeft aan dat ze met hun problemen goed terecht kunnen bij collega’s in de vakgroep of binnen de medische staf na het meemaken van een ernstig medisch incident.
 • in 25% van de gevallen is in het ziekenhuis structurele opvang geregeld.
 • 95% van de respondenten acht een structurele vorm van ‘peer support’ (ondersteuning en begeleiding door collega’s) van belang.

Mentale schade bij artsen
Een medische misser heeft dus niet alleen gevolgen voor de patiënt, ook artsen lopen mentale schade op. Ze geven aan na zo’n fout zeer emotioneel te zijn geraakt. Hun onzekerheid neemt toe en ze twijfelen of ze nog in staat zijn om te werken. Veel specialisten geven aan te kampen met slapeloze nachten. Volgens de Federatie is de opvang nu niet goed geregeld als een specialist een stap terug wil doen. Dan moeten patiënten worden overgedragen en dat heeft verregaande gevolgen.

Opvang na ernstige medische fout
De Federatie pleit voor een meer gestructureerde vorm van opvang in de vorm van een ‘commissie collegiale ondersteuning’. Een vorm waar gynaecologen al een aantal jaar ervaring mee hebben. Wil je toe naar een klimaat waarin artsen en medisch specialisten zich kwetsbaar en open kunnen opstellen over hun medische fout, dan is begeleiding hard nodig. De Federatie verzamelt de komende tijd bestaande initiatieven om te komen tot structurele opvang van medisch specialisten die een ernstige medische fout hebben begaan.

Letselschade na ernstige medische misser?
Bent u slachtoffer geworden van een medische fout en heeft u letselschade opgelopen, dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding medische fout. Indien dit het geval is, kunt de schade verhalen en daarnaast wellicht aanspraak maken op een vergoeding van extra kosten, gemiste inkomsten en smartengeld.

Leestip: Wat te doen bij letselschade door een beroepsfout? 6 vragen over medische missers

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Mariëlle de Bruin
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
Esmay van Burken, LLB
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Alexander Gudde
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Jeroen Damen
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Vertel direct je verhaal

Via het contactformulier kun je je verhaal vertellen. We zorgen dan dat je zo snel mogelijk weet waar je recht op hebt. Tijdens kantooruren is dit binnen een uur, buiten kantooruren is dit direct de volgende werkdag.

Of neem gratis contact op met onze specialist
of Whatsapp gratis met onze specialist
mr. Kyra Asma
0880 112 130 WhatsApp

Je kan ons bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 8.30 en 17.30 uur. Buiten deze tijden kun je gebruikmaken van het contactformulier hiernaast of een bericht via WhatsApp sturen.

Je selecteerde 'Medische fout'. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Heb je al een klacht ingediend bij de klachtencommissie van de desbetreffende zorginstelling? Ja/nee
 2. Is die klacht gegrond verklaard? Ja/nee
 3. Is de medische fout minder dan 5 jaar geleden gemaakt? Ja/nee
 4. Ben je bereid om een medisch haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren? Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen omdat we geen gegronde klacht hebben. Je aanvraag zal dan ook niet in behandeling worden genomen.

 

Je hebt aangegeven psychisch letsel te hebben opgelopen als gevolg van een ongeval. De volgende vraag is daarvoor van belang:

 1. Heb je naast psychisch letsel, ook lichamelijk letsel opgelopen? Ja/nee
Jouw antwoord is JA

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op.

Jouw antwoord is NEE

Helaas kunnen wij je niet helpen, omdat wij niet gespecialiseerd zijn in het behandelen van enkel psychisch letsel. Jouw aanvraag wordt dan ook niet in behandeling genomen.

­Je selecteerde 'geweld’. De volgende vragen zijn daarvoor van belang:

 1. Is het letsel ontstaan door een geweldsincident tijdens werktijd? Ja/nee
 2. Valt het incident te wijten aan de werkgever? (optioneel) Ja/nee
 3. Kun je het ongeval aantonen? (optioneel) Ja/nee
Alle vragen met JA beantwoord

Je hebt mogelijk een zaak. We ontvangen graag je melding. Eén van onze letselschadejuristen neemt na het verzenden van dit formulier zo snel mogelijk contact met je op. 

1 Of meerdere vragen met NEE beantwoord

Helaas kunnen wij je niet helpen. Wij verwijzen je in dit geval graag door naar het Schadefonds voor Geweldsmisdrijven.