Terug naar overzicht
± min

Ernstige medische fouten. Ook de arts is 'slachtoffer'

Ernstige medische fouten. Jaarlijks lopen zo'n 40.000 Nederlanders hierdoor letselschade op. Zo’n 1.950 mensen overlijden eraan. Grootste slachtoffer van zo’n medische misser zijn nog steeds de patiënten en nabestaanden. Maar ook artsen lopen door hun fout (mentale) schade op.

Het gros van de medisch specialisten (90%) wil daarom tijdelijk een stap terug kunnen doen na het maken van een ernstige medische fout. Ook geven ze aan dat het voor het verbeterproces (‘deze fout mag nooit meer gebeuren’) noodzakelijk is om na een incident meer open te zijn over de gemaakte fout. Dit blijkt uit een enquête van de Federatie Medisch Specialisten onder zo’n 1.700 specialisten.

De belangrijkste conclusies uit de enquête:

  • 90% van de respondenten vindt dat het mogelijk moet zijn voor een medisch specialist om tijdelijk een stap terug te doen na het meemaken van een ernstig medisch incident.
  • 15% van de respondenten geeft aan weleens overwogen te hebben tijdelijk te stoppen met de uitoefening van het beroep als gevolg van een ervaring met een ernstig medisch incident.
  • 9% van hen heeft weleens overwogen geheel te stoppen met de uitoefening van het beroep.Over opvang en nazorg:
  • 85% van de respondenten geeft aan dat ze met hun problemen goed terecht kunnen bij collega’s in de vakgroep of binnen de medische staf na het meemaken van een ernstig medisch incident.
  • in 25% van de gevallen is in het ziekenhuis structurele opvang geregeld.
  • 95% van de respondenten acht een structurele vorm van ‘peer support’ (ondersteuning en begeleiding door collega’s) van belang.

Mentale schade bij artsen
Een medische misser heeft dus niet alleen gevolgen voor de patiënt, ook artsen lopen mentale schade op. Ze geven aan na zo’n fout zeer emotioneel te zijn geraakt. Hun onzekerheid neemt toe en ze twijfelen of ze nog in staat zijn om te werken. Veel specialisten geven aan te kampen met slapeloze nachten. Volgens de Federatie is de opvang nu niet goed geregeld als een specialist een stap terug wil doen. Dan moeten patiënten worden overgedragen en dat heeft verregaande gevolgen.

Opvang na ernstige medische fout
De Federatie pleit voor een meer gestructureerde vorm van opvang in de vorm van een ‘commissie collegiale ondersteuning’. Een vorm waar gynaecologen al een aantal jaar ervaring mee hebben. Wil je toe naar een klimaat waarin artsen en medisch specialisten zich kwetsbaar en open kunnen opstellen over hun medische fout, dan is begeleiding hard nodig. De Federatie verzamelt de komende tijd bestaande initiatieven om te komen tot structurele opvang van medisch specialisten die een ernstige medische fout hebben begaan.

Letselschade na ernstige medische misser?
Bent u slachtoffer geworden van een medische fout en heeft u letselschade opgelopen, dan heeft u wellicht recht op een schadevergoeding medische fout. Indien dit het geval is, kunt de schade verhalen en daarnaast wellicht aanspraak maken op een vergoeding van extra kosten, gemiste inkomsten en smartengeld.

Leestip: Wat te doen bij letselschade door een beroepsfout? 6 vragen over medische missers