Terug naar overzicht
± min

Medische missers: DIT NOOIT MEER

26 november 2009 - Vandaag komt het boekje uit "Dit nooit meer", waarin twaalf arts-specialisten volledig openheid van zaken geven van medische fouten die zij maakten bij de uitoefening van hun werkzaamheden. Soms waren die fouten zo ernstig dat dit de dood van de patient tot gevolg had of blijvend letsel. Initiatiefnemer van het samenstellen van die "bekentenissen" is neonatoloog H. Molendijk, arts en bestuurder van het UMC te Utrecht.

In een intervieuw gisteren voor radio één, laat Molendijk weten dat het hem weinig moeite had gekost om de artsen bereid te vinden openhartig over hun eigen fouten te laten verklaren. Het verhullen van fouten levert ook vaak bij artsen wroeging op, aldus Molendijk. Tot voor kort was het voor artsen erg moeilijk om hun eigen falen te bekennen tegenover de patient of haar nabestaanden, mede ingegeven door het feit dat verzekeraars van de ziekenhuizen dit verboden.

Slechtnieuws brengen inzake diagnose levert vaak emotionele tafarelen op, maar als de arts zelf het slechte nieuws is, ligt dat nog gevoeliger, aldus Molendijk. Desgevraagd laat Molendijk weten dat het juist openhartig melden van de fout, bij de patient of diens familie uiteraard wel verdriet of woede teweeg brengt, maar in de meeste gevallen juist ook begrip voor het gegeven dat artsen niet onfeilbaar zijn. Molendijk vindt de kreet "medische misser" geen goede benaming. Hij noemt het liever "medisch ongeval".

Verder laat Molendijk in het intervieuw weten dat de ervaring leert dat bij het toegeven en/of melden van de medische misser, dit minder vaak leidt tot het indienen van claims. In dit kader laat Molendijk weten dat de grootste verzekeraar van ziekenhuizen, MediRisk, zelfs hun polis hebben laten aanpassen zodat artsen tegenover hun patient eerlijk kunnen toegeven dat zij een verwijtbare fout hebben gemaakt. Dit in tegenstelling tot voorheen. Toen was het niet toegestaan dat een arts zijn of haar fout tegenover de patient toegaf. Nu is die "zwijgplicht"dus uit de polis gehaald. Volgens genoemde polisvoorwaarden is het echter de arts niet toegestaan om de patient te informeren over het feit dat het ziekenhuis hiervoor een potje heeft. De vergoedingen van de letselschade dan wel de hoogte ervan bepalen, is nog steeds voorbehouden aan juristen, aldus Molendijk.

Het boek is te bestellen bij het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg voor slechts € 6,95.