Terug naar overzicht
± 2 min

Meer fatale ongelukken onder twintigers en dertigers

Begin deze maand kwam het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) met cijfers dat er het afgelopen jaar meer twintigers en dertigers zijn omgekomen in het verkeer dan een jaar eerder. Intern merkten wij eind vorig al op dat het aantal schademeldingen onder een jongere groep verkeersdeelnemers toenam. Wij zetten de belangrijkste bevindingen op een rij.

Fatale ongelukken gemotoriseerd verkeer


Het aantal inzittenden van personenauto’s dat vorig jaar is omgekomen na een verkeersongeval, nam toe van 80 in 2018 naar 93 in 2019. Met name onder de millennials, een demografische groep die geboren is tussen 1981 en 1996, is deze ontwikkeling goed waar te nemen. Het CBS vult aan dat de kans op een motor- en brommerongeval met dodelijke afloop het grootst is in de leeftijdscategorie twintig en veertig jaar. Een simpele verklaring is er niet te geven, desgevraagd ook niet door verkeerspsychologen. Het kan te maken hebben met de toenemende verkeersdrukte, maar ook door afleiding en het gebruik van de telefoon in het verkeer.

Leestip: App maakt tieners bewust van gevaren smartphonegebruik in verkeer

De praktijk leert dat er bij slachtoffers van een achterop aanrijding of kop-staartbotsing, nog eens het vermoeden bestaat dat de wederpartij zich schuldig maakte aan telefoongebruik in het verkeer. Ook roekeloosheid en het niet weten of negeren van voorrangsregels lezen wij vaak terug. Zonder dashcam of getuigenverklaringen blijft dit enkel tot een vermoeden. 

Fietsongevallen 

Nog steeds is in de helft van alle fatale fietsongevallen het slachtoffer zestig jaar of ouder, zo laat het CBS zien. Het totaal aantal dodelijke fietsongevallen onder ouderen nam vorig weliswaar af, toch is opvallend dat het in een derde van de gevallen een e-biker betreft. Deze ontwikkeling zagen wij ook op ons kantoor. Het afgelopen jaar hebben we in verhouding meer oudere slachtoffers en nabestaanden bijgestaan. In ongeveer vijfendertig procent van de fietsongevallen ging het om een fiets met trapondersteuning.

Juridische bijstand na fataal ongeluk

In de wet is geregeld dat letselschadeslachtoffers kosteloos gebruik kunnen maken van een belangenbehartiger of letselschade jurist om de geleden te verhalen op de aansprakelijke partij. Deze buitengerechtelijke kosten zijn een onderdeel van de totale letselschade. Ook naasten die ooggetuige zijn geweest van het (dodelijke) ongeval hebben recht op een schadevergoeding van de aansprakelijke. Dit wordt affectieschade genoemd en bestaat uit verdriet door het overlijden of het ernstig gewond raken van een naaste.

Betrokken bij een verkeersongeval? Een naaste die gewond is geraakt? Ons kantoor en team van letselschadejuristen informeert over de mogelijkheden om een schadevergoeding te claimen op de wederpartij. 

Geschreven door: