Terug naar overzicht
± min

Meer letsel slachtoffers en verkeersdoden in Amsterdam!

Het is een vaststaand feit dat vorig jaar (2011) alleen al in Amsterdam 23 mensen om het leven zijn gekomen na een ernstig verkeersongeval. Dat is aanzienlijk meer dan de jaren er voor, terwijl uit onderzoek is gebleken dat de verkeersverplaatsing niet gevaarscheppender is dan bijvoorbeeld in de andere grote steden als Utrecht, Rotterdam of Den Haag.

Om een cijfermatige onderbouwing te geven van de ontwikkelingen moeten we teruggaan naar de periode 2008 tot en met 2010. In deze genoemde jaren vielen alleen in onze hoofdstad gemiddeld 12 verkeersdoden te betreuren. Wij publiceerden meerdere keren op onze site www.letselschade.nl onderzoeksrapportages van de SWOV die niet alleen de wetenschappelijke onderzoeken deed maar ook de onderzoeksresultaten publiceerden.

Letterlijk stelt de SWOV dat het nog te vroeg is om aan deze regionale onderzoeksresultaten verregaande conclusies te trekken; aldus haar onderzoek . De plotselinge stijging in het aantal verkeersdoden wordt in ieder geval niet veroorzaakt door een stijging van het aantal doden in één bepaalde groep verkeersdeelnemers. Er moet aldus de SWOV rekening worden gehouden met een onzekere factor 'toeval'. Er bestaat derhalve de kans dat de resultaten van het aantal letselschade slachtoffers of mensen die door het opgelopen letsel als gevolg van een verkeersongeval komen te overlkijden, lager uitvallen.

De SWOV haast zich te melden dat als zij Amsterdam vergelijken met steden als Utrecht, Rotterdam of Den Haag, het juist Amsterdam is die opvalt in de afname van het aantal letsel slachtoffers dat door een verkeersongeval komt te overlijden. Hierbij wordt wel direct een kanttekening geplaatst; namelijk het aantal overleden fietsers lijkt redelijk constant te blijven en hierin valt dus geen dalende tendens te bespeuren, in tegenstelling tot de andere steden die dit juist wel lieten zien.